02146811043 - 02146804982

0 تومان 0 مورد

سبد خرید

0

0 items - ‎0ریال

 
دسته‌بندی‌ها

انواع هلدر و قرقره آج زنی

مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین انواع هلدر و قرقره آج زنی

تنظیم جهت نزولی

تنظیم جهت نزولی

هلدر و قرقره آج زنی

ابزار تراشکاری بسیار متنوع و تخصصی هستند. بعضی از این ابزار های کاملا برای مقصود مشخصی ساخته شده اند. هولدر و قرقره آج زنی از این جمله هستند.

قرقره آج زنی به منظور ایجاد شیار و آج روی سطح کار استفاده می شود. این آج ها در شکل های مختلف از قبیل مستقیم ، مشبک ، مورب یا کج چپ یا راست هستند. ایجاد آج طبیعتا برای اصطکاک بیشتر صورت می پذیرد. حال این اصطکاک می تواند برای اجسام دستی و در مجاورت دست برای سر نخوردن از دست باشد. یا در مجاورت سطوح دیگر برای درگیر شدن سطوح. در واقع برای انجام این عمل لازم است قرقره آج زنی بر روی سطح مهار و فشرده شود تا رد آن بر روی سطح مورد نظر بماند. این کار به دو روش دستی و دستگاه آج زنی انجام می شود. در نوع دستی قرقره آج زنی را به هولدر آن متصل کرده بر روی دستگاه تراش می بندند.

قرقره آج زنی از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است :

بدنه، نگهدارنده یا هلدر قرقره و قرقره

روش مناسب انتخاب آج بدین صورت است. کاربر با در نظر گرفتن نوع قرقره و آج آن و همچنین با توجه به طول، قطر و جنس قطعه كار می توانند انتخاب مناسبی داشته باشند.

انواع آج

آج مستقیم : اين آج داراي دندانه هايي است كه كاملأ به موازات محور قرقره و روي محيط خارجي آن قرار گرفته است.

آج مایل راست دندانه : دندانه هاي اين آج به گونه اي بر روي محيط بيروني قرقره قرار گرفته است كه به صورت مايل مي باشد و اگر سطح مقطع آن را موازي با سطح افق قرار دهيم صعود دندانه ها به سمت راست متمايل شده اند.

آج مایل چپ دندانه : اين آج مانند آج مايل راست دندانه مي باشد ولي جهت صعود آن وقتي موازي با سطح افقي قرار داده شود به سمت چپ متمايل شده است.

آج مقعر : دندانه ها به موازات محور مي باشد. ولي سطح بيروني قرقره به صورت مقعر توخالي بوده كه براي قطعات محدب كاربرد دارد.

آج محدب : دندانه ها به موازات محور مي باشد. ولي سطح بيروني قرقره به صورت محدب براي قطعاتي كه سطح آنها گود است به كار مي رود.

مراحل بستن قرقره آج و نکاتی در خصوص آج زنی

نگهدارنده ي قرقره هاي آج بايستي در امتداد محور كار و يــا كمي پایين تر از آن تنظيم و حتي الامكان كوتاه و مماس بر لبه دستگاه قطعه گير بسته شود. امتداد نگهدارنده قرقره عمود بر محور كار بسته مي شود و مي توان رنده گير را به اندازه ي 1 تا 2 درجه نسبت به محور كار به سمت جهت حركت پيشروي زاويه داد. اين عمل سبب مي شود كه چون قرقره داراي ضخامتي اســت و نيرويي كه از طرف ســوپرت عرضي جهت فرو رفتن ابزار به داخل کار وارد می گردد در سطح قرقره اثر كمتری گذارد و با عكس العمل کمی که قرقره ایجاد می کند احتمال عقب رفتن سوپرت و درگیری نامناسب در طول کار به وجود نیاید. لذا زاویه ی تعریف شده سبب می گردد که نیروی وارد به صورت نقطه ای و تدریجی از ابتدا تا انتهای سطح جلوی قرقره، به صورت تدریجی وارد گردد.

چون عمليات آج زني تحت فشــار غلتك هاي قرقره انجام مي گيرد. لذا به ازاي قسمت هايي كه داخل قطعه كار فرو مي رود قسمت هاي ديگري از سطح به صورت برجستگي بيرون زده مي شود كه اين مقدار سبب مي شود قطر قطعه كار به اندازه ی یک دوم فاصله ی تقسیمات آج روی سطح قرقره افزایش یابد که نیاز است قبل از عمل آج زنی قطر قطعه کار به این میزان کمتر تراشیده شود تا در قطعاتی که قطر ایجاد شده پس از عمل آج زنی حائز اهمیت است حفظ شود. برای طول های کوچکی از قطعه کار که می خواهیم عملیات آج زنی انجام گیرد نیاز است قطعه کار کوتاه بسته شود تا به ازای نیروی وارده از ابزار قطعه کار از کارگیر خارج یا کج نشود و برای قطعات با طول بلند نیاز است طرف دیگر کار به واسطه مرغک مهار شود.

قیمت و خرید هولدر و قرقره آج زنی :

معمولا قیمت قرقره آج ربطی به نوع آج آن ندارد و متریال قرقره آج زنی شریط تعیین کننده در انتخاب و خرید این محصول است. البته قیمت هولدر ها بسته به شکل و نوع و کاربرد می تواند گوناگون باشد.

نمایش بیشتر