فرم نظر سنجی ابزار ماتریس
دستگاه مغناطیس زدا (دیمگنت) MTD

دستگاه مغناطیس زدا (دیمگنت) MTD

5% تخفیف
مشخصات محصول :

ولتاژ ورودی : AC-220 V 

ظرفیت : va-110 

سطح کار : 123x83 میلیمتر

ارتفاع : 83 میلیمتر

وزن : 1800 گرم

+ مشاهده بیشتر
قیمت : 4,158,000 تومان 3,960,000 تومان

پشتیبانی ابزار ماتریس

بررسی مشخصات دستگاه مغناطیس زدا (دیمگنت) MTD

نکتــه : دستگاه مغناطیس زدا (دیمگنت) MTD بعــداز حــدود 20 دقیقــه اســتفاده مســتمر، یــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت 10 دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

ابعاد و مشخصات دستگاه مغناطیس زدا (دیمگنت) MTD

 83*123x83 میلیمتر

1800 گرم

ستاک

ایران

نظرات

captcha Refresh

محصولات مکمل

اگر مایل هستید از آخرین تخفیفات و جدیدترین محصولات با خبر شوید همین حالا در خبر نامه ثبت نام کنید

whatsapp