02146811043 - 02146804982

سبد خرید

0

0 items - ‎0ریال

تخفیف های ویژه امروز

تنظیم جهت نزولی

20% تخفیف

مته کبالت 1 برند KH

‎51٬000ریال

‎40٬800ریال

 
15% تخفیف

مته کبالت 1.5 برند KH

‎61٬500ریال

‎52٬275ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 10 برند KH

‎1٬000٬000ریال

‎800٬000ریال

 
18% تخفیف

مته کبالت 2 برند KH

‎73٬500ریال

‎60٬270ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 2.5 برند KH

‎82٬000ریال

‎65٬600ریال

 
15% تخفیف

مته کبالت 3.5 برند KH

‎134٬000ریال

‎113٬900ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 4.5 برند KH

‎195٬000ریال

‎156٬000ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 5.5 برند KH

‎252٬500ریال

‎202٬000ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 6.5 برند KH

‎364٬000ریال

‎291٬200ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 7 برند KH

‎449٬000ریال

‎359٬200ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 7.5 برند KH

‎477٬500ریال

‎382٬000ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 8 برند KH

‎608٬000ریال

‎486٬400ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 8.5 برند KH

‎635٬000ریال

‎508٬000ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 9 برند KH

‎772٬500ریال

‎618٬000ریال

 
20% تخفیف

مته کبالت 9.5 برند KH

‎772٬500ریال

‎618٬000ریال