02146811043 - 02146804982

سبد خرید

0

0 items - ‎0ریال

شعله پوش

تنظیم جهت نزولی

تنظیم جهت نزولی

شعله پوش co2

جوشco2 یکی از روش‌های نسبتا جدید برای اتصال قطعات فلزی در ایران می‌باشد که در آن برای اتصال از گاز co2 استفاده می‌شود. در جوش co2 از قطعات و ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام وظیفه‌ای مشخص و خاص را انجام می‌دهد.

تورچ co2 یکی از قطعات بسیار مهم در جوش co2 می‌باشد که خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. در تورچ آرگون قسمتی به نام شعله پوش شناخته می‌شود که در واقع نوعی هدایت کننده است.

شعله پوشco2 یا شعله پوش تورچ co2 شعله ایجاد شده در قسمت نوک تورچ را در یک نقطعه متمرکز می‌کند تا سیم co2 خارج شده از تورچ ذوب شود.

برای ساخت شعله پوش از فلزات مقاوم در برابر حرارت استفاده می‌شود تا به مرور زمان دچار خوردگی ، ذوب یا تغییر شکل نشود.

شعله پوش co2 معمولا در اندازه‌های مختلف تولید می‌شود که بسته به نوع تورچ شعله پوش انتخاب می‌شود.

معمولا در قسمت انتهایی شعله پوش co2 دو شیار وجود دارد تا  به کمک آن شعله پوش بهتر در جای خود قرار بگیرد.

نمایش بیشتر