02146811043 - 02146804982

سبد خرید

0

0 items - ‎0ریال

روغن لحیم

انواع روغن لحیم
تنظیم جهت نزولی

تنظیم جهت نزولی

روغن لحیم

برای اتصال قطعات ظریف مثل برد‌های الکترونیکی یکی از روش‌های بسیار پر استفاده، استفاده از هویه یا لحیم کاری می‌باشد.

روغن لحیم یکی از مواد پر استفاده و بسیار مهم در هنگام لحیم کاری می‌باشد.کاربرد اصلی روغن لحیم جلوگیری از ایجاد اکسید فلز در هنگام اتصال می‌باشد.

روغن لحیم به دلیل حلال بودن، از چرب بودن یا وجود گرد و غبار در ناحیه اتصال جلوگیری می‌کند. طریقه عملکرد روغن لحیم به این صورت است که چربی و ذرات اضافی را در خود حل کرده و در هنگام نزدیک شدن نوک هویه با ذوب شدن از ناحیه اتصال فاصله می‌گیرد.

استفاده از روغن لحیم با به حداقل رساندن اکسیداسون باعث بهبود اتصال الکتریکی نیز خواهد شد.

نمایش بیشتر