02146811043 - 02146804982

سبد خرید

0

0 items - ‎0ریال

انواع قرقره آج

مقایسه،مشاهده قیمت و خرید آنلاین انواع قرقره آج

تنظیم جهت نزولی

تنظیم جهت نزولی

معرفی کامل قرقره آج

برای آشنایی بیشتر با قرقره آج مطلب زیر را مطالعه کنید :

تراشکاری، بخش مهمی از صنعت به شمار می آید. که می‌توان با استفاده از ابزارهای متفاوت تغییرات مختلفی را روی قطعه به وجود آورد. یکی از این تغییرات، ایجاد شیار یا آج روی قطعه می ‌باشد. اغلب برای ایجاد شیار یا آج از ابزار قرقره آج استفاده می ‌شود.

قرقره آج دارای انواع گوناگونی که به شکل کروی بوده و دارای شیارهای مختلفی همانند شیار مستقیم، مورب و مشبک است. آج‌ های قرقره باید دارای سختی بالایی باشند تا بتوانند به خوبی روی قطعه شیار یا آج ایجاد کنند. از این رو معمولأ از جنس فولاد ساخته می ‌شوند.

به این جهت آج زنی بر روي سطوح كار اهميت دارد كه بتوان در سطح قطعه كار فرورفتگي ها و برجستگي هايي را ايجاد کرده تا در مواقعي كه مي خواهيم قطعه يا ابزاري را در دست نگه داريم از محل آج خوردگی آن كه از سطح مناسبي برخوردار است به خوبي در دست مهار می شود. اين سطح سبب اصطكاكي خواهد شد كه در صورت وارد آمدن نيرو يا ضربه به آن به راحتي ابزار يا قطعه از دست رها نخواهد شد. بدين منظور روي سطوح قطعات کار آج زده می شود.

قرقره آج ابزاري است كه به شكل نورد عمليات آج زني را انجام مي دهد. قطعه كار بين دو سطح قرقره آج كاملأ مهار و فشرده مي شود. سطح حاصل از اين عمليات به دليل اين فشردگي از استحكام و مقاومت خوبي برخوردار مي باشد (علت آن این است که كريستال هاي لايه بيروني يا محيطي كار به طور کامل فشرده مي شود و سطح را مستحكم مي نمايد).

قرقره آج از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است :

بدنه، نگهدارنده قرقره و قرقره

روش مناسب انتخاب آج بدین صورت است. کاربر با در نظر گرفتن نوع قرقره و آج آن و همچنین با توجه به طول، قطر و جنس قطعه كار می توانند انتخاب مناسبی داشته باشند.

انواع آج

آج مستقیم : اين آج داراي دندانه هايي است كه كاملأ به موازات محور قرقره و روي محيط خارجي آن قرار گرفته است.

آج مایل راست دندانه : دندانه هاي اين آج به گونه اي بر روي محيط بيروني قرقره قرار گرفته است كه به صورت مايل مي باشد و اگر سطح مقطع آن را موازي با سطح افق قرار دهيم صعود دندانه ها به سمت راست متمايل شده اند.

آج مایل چپ دندانه : اين آج مانند آج مايل راست دندانه مي باشد ولي جهت صعود آن وقتي موازي با سطح افقي قرار داده شود به سمت چپ متمايل شده است.

آج مقعر : دندانه ها به موازات محور مي باشد. ولي سطح بيروني قرقره به صورت مقعر توخالي بوده كه براي قطعات محدب كاربرد دارد.

آج محدب : دندانه ها به موازات محور مي باشد. ولي سطح بيروني قرقره به صورت محدب براي قطعاتي كه سطح آنها گود است به كار مي رود.

مراحل بستن قرقره آج و نکاتی در خصوص آج زنی

نگهدارنده ي قرقره هاي آج بايستي در امتداد محور كار و يــا كمي پایين تر از آن تنظيم و حتي الامكان كوتاه و مماس بر لبه دستگاه قطعه گير بسته شود. امتداد نگهدارنده قرقره عمود بر محور كار بسته مي شود و مي توان رنده گير را به اندازه ي 1 تا 2 درجه نسبت به محور كار به سمت جهت حركت پيشروي زاويه داد. اين عمل سبب مي شود كه چون قرقره داراي ضخامتي اســت و نيرويي كه از طرف ســوپرت عرضي جهت فرو رفتن ابزار به داخل کار وارد می گردد در سطح قرقره اثر كمتری گذارد و با عكس العمل کمی که قرقره ایجاد می کند احتمال عقب رفتن سوپرت و درگیری نامناسب در طول کار به وجود نیاید. لذا زاویه ی تعریف شده سبب می گردد که نیروی وارد به صورت نقطه ای و تدریجی از ابتدا تا انتهای سطح جلوی قرقره، به صورت تدریجی وارد گردد.

چون عمليات آج زني تحت فشــار غلتك هاي قرقره انجام مي گيرد. لذا به ازاي قسمت هايي كه داخل قطعه كار فرو مي رود قسمت هاي ديگري از سطح به صورت برجستگي بيرون زده مي شود كه اين مقدار سبب مي شود قطر قطعه كار به اندازه ی یک دوم فاصله ی تقسیمات آج روی سطح قرقره افزایش یابد که نیاز است قبل از عمل آج زنی قطر قطعه کار به این میزان کمتر تراشیده شود تا در قطعاتی که قطر ایجاد شده پس از عمل آج زنی حائز اهمیت است حفظ شود. برای طول های کوچکی از قطعه کار که می خواهیم عملیات آج زنی انجام گیرد نیاز است قطعه کار کوتاه بسته شود تا به ازای نیروی وارده از ابزار قطعه کار از کارگیر خارج یا کج نشود و برای قطعات با طول بلند نیاز است طرف دیگر کار به واسطه مرغک مهار شود.

نمایش بیشتر